Natječaji za radna mjesta

Naslovnica / Natječaji za radna mjesta

Nastavnik/ca matematike

Poziv na testiranje – glazbena umjetnost

Poziv na testiranje – spremač/ica

Nastavnik/ca glazbene kulture

Natječaj za radno mjesto Spremač/ica

Natječaj za radno mjesto Spremač/ica

 


poziv na testiranje

obavijest o postupku vrednovanja

PR_1788723

Obavijest kadidatima

Zapisnik 7. sjednica školskog odbora

 

Imenovano povjerenstvo

 

Izvješće povjerenstva o provedenom postupku zapošljavanja

 

Obavijest o postupku zapošljavanja

 

20190626105053233

 

Obavijest o odabiru-spremačice

 

Poziv kandidatima

 

spremacice-01

spremacice-02

 

odgovor na natječaj antić

 

 

natječaj_audioprodukcija

 

 

 

NATJEČAJI LISTOPAD 2018. OBAVIJEST O ODABIRU

 


scan0690-web

natječaj 011018

 

Izvava o davanju privole za obradu osobnih podataka – > PREUZMITE DOKUMENT <

 


 

Odluka Š.O. o raspisivanju natječaja

Odluka Š.O. o raspisivanju natječaja

 


 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

NATJEČAJ ŠGDMP

 

 


 

NATJEČAJ za 22 NASTAVNIKA ZA EU PROJEKT

 

NATJEČAJ za 22 profesora za EU PROJEKT NIKAD NIJE KASNO

 


 

Odluka primljenim kandidatima:

 

scan0549

 


 

Natječaj za radna mjesta:
Nastavnik/ca fizike
Nastavnik/ca matematike
Nastavnik/ca grafičkog dizajna
Nastavnik/ca matematike i fizike
Nastavnik/ca predmeta medijske prezentacije i animacije

 

Natjecaj310817

 

(kliknuti desnu strelicu u prozoru iznad za pregled druge stranice natječaja)

 


 

GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
Zagreb, Getaldićeva 2
e-mail: gsz@ss-graficka-zg.skole.hr

 

OBAVIJEST
KANDIDATIMA UČESNICIMA NATJEČAJA
O REZULTATU IZBORA

            Povodom natječaja za radna mjesta objavljenog 10.11.2016. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Zagreb i web stranici i oglasnoj ploči Grafičke škole u Zagrebu, Zagreb, Getaldićeva 2, obavještavamo Vas sljedeće:

Na temelju odluke ravnatelja Škole, a nakon prethodno dobivene suglasnosti Školskog odbora Grafičke škole u Zagrebu dana 29.11.2016.izabrani su kandidati:

 1. Nastavnik/ca iz strukovnih predmeta u zanimanju medijski tehničar (video i medijski projekti), nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, neodređeno, SVEN PAVLINIĆ
 2. Nastavnik/ca iz strukovnih predmeta u zanimanju medijski tehničar (audioprodukcija i zvuk), nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, neodređeno, SAŠA DUKIĆ

 

 


 

GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
Zagreb, Getaldićeva 2
e-mail: gsz@ss-graficka-zg.skole.hr

 

OBAVIJEST
KANDIDATIMA UČESNICIMA NATJEČAJA
O REZULTATU IZBORA

            Povodom natječaja za radna mjesta nastavnika animacije i medijske prezentacije objavljenog 28.10.2016. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Zagreb i web stranici i oglasnoj ploči Grafičke škole u Zagrebu, Zagreb, Getaldićeva 2, obavještavamo Vas sljedeće:

Na temelju odluke ravnatelja Škole, a nakon prethodno dobivene suglasnosti Školskog odbora Grafičke škole u Zagrebu dana 29.11.2016.izabrana je kandidatkinja:

 1. ANA GREGUREC, dipl.ing.graf.tehnologije

 

 


HRVATSKI ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE
10000 Zagreb
Zvonimirova 15

602-03/16-01/643
251-89-01-16-1
Zagreb, 08.11.2016.

 

Temeljem čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08,86/09,92/10,105/10-ispravak,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) raspisuje:

NATJEČAJ
za radna mjesta

 • Nastavnik/ca iz strukovnih predmeta u zanimanju medijski tehničar – nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, 2 izvršitelja

 

Uvjeti:

 • Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Priložiti:

 • Životopis
 • Presliku diplome
 • Presliku rodnog lista
 • Presliku potvrde o radno-pravnom statusu
 • Presliku potvrdnice o pedagoško-psihološkoj izobrazbi (za nastavnike/ce koji/e nemaju profesorski smjer)
 • Preslika uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starijeg od šest mjeseci).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.
Pismene prijave dostaviti na adresu škole isključivo putem pošte s naznakom „ZA NATJEČAJ“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Obavijest o rezultatima izbora bit će objavljena na mrežnoj stranici škole.

 Ravnatelj: Dubravko Deželić, dipl.ing.


 

HRVATSKI ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE
10000 Zagreb
Zvonimirova 15

Zagreb, 28.10.2016.

 

Temeljem čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08,86/09,92/10,105/10-ispravak,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) raspisuje:

NATJEČAJ
za radna mjesta

 • Nastavnik/ca iz strukovnih predmeta u web dizajnu, puno radno vrijeme, određeno

 

Uvjeti:

 • Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Priložiti:

 • Životopis
 • Presliku diplome
 • Presliku rodnog lista
 • Presliku potvrde o radno-pravnom statusu
 • Presliku potvrdnice o pedagoško-psihološkoj izobrazbi (za nastavnike/ce koji/e nemaju profesorski smjer)
 • Preslika uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starijeg od šest mjeseci).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.
Pismene prijave dostaviti na adresu škole isključivo putem pošte s naznakom „ZA NATJEČAJ“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Obavijest o rezultatima izbora bit će objavljena na mrežnoj stranici škole

Ravnatelj: Dubravko Deželić, dipl.ing.


GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
Zagreb, Getaldićeva 2
e-mail:gszs@graficka-zg.skole.hr

 

 

OBAVIJEST
KANDIDATIMA UČESNICIMA NATJEČAJA O REZULTATU IZBORA

            Povodom natječaja za radna mjesta objavljenog dana 13.09.2016. godine na portalu i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Zagreb i web stranici i oglasnoj ploči Grafičke škole u Zagrebu, Zagreb, Getaldićeva 2, obavještavamo Vas sljedeće:

            Na temelju odluke ravnatelj Škole, a nakon dobivene prethodne suglasnosti Školskog odbora dana 24.10.2016. godine, izabrani su sljedeći kandidati:

 1. Nastavnik/ca fizike, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno,određeno, NIKOLA UZELAC, magistar edukacije fizike.
 2. Nastavnik/ca matematike, nepuno radno vrijeme, 22 sati tjedno, određeno, ANTONIJA JURKOVIĆ, magistra edukacije matematike.
 3. Nastavnik stručnih predmeta u zanimanju web dizajn, puno radno vrijeme, 22 sata tjedno, neodređeno, MARIO SEVER, stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija.

 

 


HRVATSKI ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE
10000 Zagreb
Zvonimirova 15

602-03/16-01-491
251-89-01-16-491-1

Zagreb, 09.09.2016.

 

Temeljem čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine 87/08,86/09,92/10,105/10-ispravak,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) raspisuje:

NATJEČAJ
za radna mjesta

 1. Nastavnik/ca fizike  – nepuno radno vrijeme 20 sati, određeno, zamjena do 30.06.2017.
 2. Nastavnik/ca matematike, nepuno radno vrijeme 20 sati, određeno, zamjena do 30.06.2017.
 3. Nastavnik predmeta u zanimanju web dizajn, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, neodređeno.

 

Uvjeti:

 • Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Priložiti:

 • Životopis
 • Presliku diplome
 • Presliku rodnog lista
 • Presliku potvrde o radno-pravnom statusu
 • Presliku potvrdnice o pedagoško-psihološkoj izobrazbi (za nastavnike/ce koji/e nemaju profesorski smjer)
 • Preslika uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starijeg od šest mjeseci).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

      Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.
Pismene prijave dostaviti na adresu škole isključivo putem pošte s naznakom „ZA NATJEČAJ“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Obavijest o rezultatima izbora bit će objavljena na mrežnoj stranici škole

Ravnatelj: Dubravko Deželić, dipl.ing.

HRVATSKI ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE
10000 Zagreb
Zvonimirova 15

602-03/16-01/520
251-89-01-16-520

Zagreb, 22.09.2016.

Temeljem čl.12. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) i čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine 87/08,86/09,92/10,105/10-ispravak,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) raspisuje:

NATJEČAJ
za radno mjesto

 1. Spremačica – puno radno vrijeme, određeno, zamjena za bolovanje

Uvjeti:

 • Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Priložiti:

 • Životopis
 • Presliku svjedodžbe o završenoj školi
 • Presliku rodnog lista
 • Presliku potvrde o radno-pravnom statusu
 • Preslika uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starijeg od šest mjeseci).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.
Pismene prijave dostaviti na adresu škole isključivo putem pošte s naznakom „ZA NATJEČAJ“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Obavijest o rezultatima izbora bit će objavljena na mrežnoj stranici škole

Ravnatelj: Dubravko Deželić, dipl.ing.

 

 


 

HRVATSKI ZAVOD ZA

ZAPOŠLJAVANJE
10000 Zagreb
Zvonimirova 15

 

 

Zagreb, 02.02.2016.

 

Temeljem čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08,86/09,92/10,105/10-ispravak,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) raspisuje:

NATJEČAJ
za radna mjesta

 • Nastavnik/ca praktične nastave kemije – puno radno vrijeme, neodređeno
 • Nastavnik/ca iz skupine strukovnih predmeta u zanimanju web dizajner, puno radno vrijeme, neodređeno
 • Nastavnik/ca iz skupine strukovnih predmeta u zanimanju medijski tehničar, puno radno vrijeme, neodređeno
 • Nastavnik/ca iz skupine predmeta grafička tehnologija i praktična nastava pripreme, puno radno vrijeme, neodređeno

 

Uvjeti:

 • Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Priložiti:

 • Životopis
 • Presliku diplome
 • Presliku rodnog lista
 • Presliku potvrde o radno-pravnom statusu
 • Presliku potvrdnice o pedagoško-psihološkoj izobrazbi (za nastavnike/ce koji/e nemaju profesorski smjer)
 • Preslika uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starijeg od šest mjeseci).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

      Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.
Pismene prijave dostaviti na adresu škole isključivo putem pošte s naznakom „ZA NATJEČAJ“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Obavijest o rezultatima izbora bit će objavljena na mrežnoj stranici škole

Ravnatelj: Dubravko Deželić, dipl.ing.

GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
Zagreb, Getaldićeva 2
e-mail:gsz@ss-graficka-zg.skole.hr

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA UČESNICIMA NATJEČAJA O REZULTATU IZBORA

            Povodom natječaja za radna mjesta objavljenog dana 05.02.2016. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Zagreb i web stranici i oglasnoj ploči Grafičke škole u Zagrebu, Zagreb, Getaldićeva 2, obavještavamo Vas sljedeće:

            Na temelju odluke ravnatelj Škole, a nakon dobivene prethodne suglasnosti Školskog odbora dana 17.02.2016. godine, izabrani su sljedeći kandidati:

 1. Nastavnik/ca kemije, puno radno vrijeme, 18 sati tjedno, neodređeno, ILONA TOT, prof. kemije
 2. Nastavnik/ca praktične nastave, puno radno vrijeme, 25 sati tjedno, neodređeno, ALJOŠA LIJIĆ, dipl.ing.graf.tehn.

 

 1. Nastavnik stručnih predmeta u zanimanju web dizajn, puno radno vrijeme, 22 sata tjedno, neodređeno,
  nije izabran ni jedan kandidat, pa će se natječaj ponoviti
 2. Nastavnik/ca stručnih predmeta u zanimanju medijski tehničar, puno radno vrijeme, 22 sata tjedno, neodređeno,
  nije izabran ni jedan kandidat, pa će se natječaj ponoviti

 

Ravnatelj: Dubravko Deželić, dipl.ing.

 


 

 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE
10000 Zagreb
Zvonimirova 15

Zagreb, 25.02.2016.

Temeljem čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08,86/09,92/10,105/10-ispravak, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) raspisuje:

NATJEČAJ
za radna mjesta

 • Stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila, socijalni pedagog, 20 sati tjedno na određeno do 31.08.2016. godine.

 

Uvjeti:

 • Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Priložiti:

 • Životopis
 • Presliku diplome
 • Presliku rodnog lista
 • Presliku potvrde o radno-pravnom statusu
 • Preslika uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starijeg od šest mjeseci).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

      Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.
Pismene prijave dostaviti na adresu škole isključivo putem pošte s naznakom „ZA NATJEČAJ“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Obavijest o rezultatima izbora bit će objavljena na mrežnoj stranici škole

 

Ravnatelj: Dubravko Deželić, dipl.ing.

 

GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
Zagreb, Getaldićeva 2
e-mail: graficka.skola@skole.hr

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA
UČESNICIMA NATJEČAJA
O REZULTATU IZBORA

 

Povodom natječaja za radna mjesta objavljenog 23.02.2016. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Zagreb i web stranici i oglasnoj ploči Grafičke škole u Zagrebu, Zagreb, Getaldićeva 2, obavještavamo Vas sljedeće:

Na temelju odluke ravnatelja Škole, a nakon prethodno dobivene suglasnosti Školskog odbora Grafičke škole u Zagrebu dana 15.03.2016.izabrana je kandidatkinja:

Stručni/a suradnik/ca socijalna pedagog/ica – nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, određeno do 31.08.2016. godine – NIVES BUTORAJAC.

 

 

 


HRVATSKI ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE
10000 Zagreb
Zvonimirova 15

Zagreb, 04.04.2016.

Temeljem čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08,86/09,92/10,105/10-ispravak,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) raspisuje:

NATJEČAJ
za radna mjesta

 • Nastavnik/ca likovne umjetnosti – nepuno radno vrijeme 20 sati, određeno

 

Uvjeti:

 • Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Priložiti:

 • Životopis
 • Presliku diplome
 • Presliku rodnog lista
 • Presliku potvrde o radno-pravnom statusu
 • Presliku potvrdnice o pedagoško-psihološkoj izobrazbi (za nastavnike/ce koji/e nemaju profesorski smjer)
 • Preslika uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starijeg od šest mjeseci).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.
Pismene prijave dostaviti na adresu škole isključivo putem pošte s naznakom „ZA NATJEČAJ“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Obavijest o rezultatima izbora bit će objavljena na mrežnoj stranici škole

 

Ravnatelj:
Dubravko Deželić, dipl.ing.

 

 


 

 

GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
Zagreb, Getaldićeva 2
e-mail:graficka.skola@skole.hr

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA UČESNICIMA NATJEČAJA O REZULTATU IZBORA

            Povodom natječaja za radna mjesta objavljenog dana 05.04.2016. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Zagreb i web stranici i oglasnoj ploči Grafičke škole u Zagrebu, Zagreb, Getaldićeva 2, obavještavamo Vas sljedeće:

            Na temelju odluke ravnatelj Škole, a nakon dobivene prethodne suglasnosti Školskog odbora dana 19.04.2016. godine, izabrani je sljedeći kandidat:

 1. Nastavnik/ca likovne umjetnosti, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, određeno, BERNARDO BRČIĆ.

 

 


 

HRVATSKI ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE
10000 Zagreb
Zvonimirova 15

602-03/16-01/224
251-89-01-16-224
Zagreb, 18.04.2016.

 

   Temeljem čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08,86/09,92/10,105/10-ispravak,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) raspisuje:

NATJEČAJ
za radna mjesta

 • Nastavnik/ca geografije – nepuno radno vrijeme 30 sati, određeno, zamjena mjesec dana

 

Uvjeti:

 • Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Priložiti:

 • Životopis
 • Presliku diplome
 • Presliku rodnog lista
 • Presliku potvrde o radno-pravnom statusu
 • Presliku potvrdnice o pedagoško-psihološkoj izobrazbi (za nastavnike/ce koji/e nemaju profesorski smjer)
 • Preslika uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starijeg od šest mjeseci).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

      Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.
Pismene prijave dostaviti na adresu škole isključivo putem pošte s naznakom „ZA NATJEČAJ“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Obavijest o rezultatima izbora bit će objavljena na mrežnoj stranici škole.

 

Ravnatelj:
Dubravko Deželić, dipl.ing.

 

GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
Zagreb, Getaldićeva 2
e-mail: graficka.skola@skole.hr

 

OBAVIJEST
KANDIDATIMA UČESNICIMA NATJEČAJA
O REZULTATU IZBORA

            Povodom natječaja za radna mjesta objavljenog 19.04.2016. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Zagreb i web stranici i oglasnoj ploči Grafičke škole u Zagrebu, Zagreb, Getaldićeva 2, obavještavamo Vas sljedeće:

Na temelju odluke ravnatelja Škole, a nakon prethodno dobivene suglasnosti Školskog odbora Grafičke škole u Zagrebu dana 12.05.2016.izabrana je kandidatkinja:

 1. Nastavnik/ca geografije, nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno, određeno,

MARTINA BATELKA.

 

Ravnatelj:
Dubravko Deželić, dipl.ing.

 


 

HRVATSKI ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE
10000 Zagreb
Zvonimirova 15

 

602-03/16-01/227
251-89-01-16-227
Zagreb, 18.04.2016.

 

            Temeljem čl.12. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) i čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08,86/09,92/10,105/10-ispravak,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) raspisuje:

NATJEČAJ
za radno mjesto

 • Spremačica – puno radno vrijeme, određeno, zamjena mjesec dana

 

Uvjeti:

 • Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Priložiti:

 • Životopis
 • Presliku svjedodžbe o završenoj školi
 • Presliku rodnog lista
 • Presliku potvrde o radno-pravnom statusu
 • Preslika uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starijeg od šest mjeseci).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

      Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.
Pismene prijave dostaviti na adresu škole isključivo putem pošte s naznakom „ZA NATJEČAJ“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Obavijest o rezultatima izbora bit će objavljena na mrežnoj stranici škole.

 

Ravnatelj:
Dubravko Deželić, dipl.ing.

 

 

GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
Zagreb, Getaldićeva 2
e-mail: graficka.skola@skole.hr

 

OBAVIJEST
KANDIDATIMA UČESNICIMA NATJEČAJA
O REZULTATU IZBORA

            Povodom natječaja za radna mjesta objavljenog 19.04.2016. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Zagreb i web stranici i oglasnoj ploči Grafičke škole u Zagrebu, Zagreb, Getaldićeva 2, obavještavamo Vas sljedeće:

Na temelju odluke ravnatelja Škole, a nakon prethodno dobivene suglasnosti Školskog odbora Grafičke škole u Zagrebu dana 12.05.2016.izabrana je kandidatkinja:

 1. Spremačica, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, određeno,

ANA KOBETIĆ.

 

Ravnatelj:
Dubravko Deželić, dipl.ing.