Dani kruha i plodova zemlje 2018

„Dani kruha i plodova zemlje”

Organizacija: Snježana Kovač Mikacinić i Tajana Šimag
Suradnja: Bojana Pralica, Dario Jelusić, Damir Lukica, Branko Šimunković, Bruno
Kokot i spremačice

U utorak, 17. listopada 2018. godine, u Školi za grafiku, dizajn i medijsku
produkciju održana je već tradicionalna manifestacija – „Dani kruha i plodova
zemlje”. Učenici i zaposlenici su donijeli domaće kolače, kruh i voće te
simboličnim blagovanjem zahvalili za sve plodove koje nam je Zemlja dala.

Cilj manifestacije je bio približiti učenicima blagovanje kruha i narodne običaje,
upoznati ih s postupkom izrade kruha i žetvenim običajima te ukazati na važnost
zdrave prehrane.

 

 

Tekst: Tajana Šimag, prof.
Fotografije: Medea Arbanas, Franjo Mihaljević i Reina Brabenec 1.D, mentor: B. Kokot, prof.