Dozvola za nesavršenost

Projekt Centra za poremećaje hranjenja BEA pod nazivom „Dozvola za nesavršenost“ preventivni je projekt koji se provodi u obliku jednokratnih radionica u 2. razredima srednjih škola. Cilj projekta je izgradnja pozitivne slike o sebi, rad na sebi, jačanju samopouzdanja i emocionalnog zdravlja djevojaka.
„Dozvola za nesavršenost“ zapravo je dozvola za realnost, za stvarni život u kojem smijemo imati i dobre i loše dane, sretne i tužne trenutke… „Dozvola“ da svatko od nas ima svoje vlastite prioritete! Kroz projekt se učenicama šalju poruke kako je u redu brinuti o svome izgledu i zdravlju, zdravo se hraniti i vježbati, ali je potrebno i raditi na sebi, odnositi se s ljubavlju prema svojem tijelu. Rad na sebi puno je više od rada na fizičkom izgledu jer on uključuje upoznavanje novih ljudi, upijanje znanja, nove izazove, pobijeđene strahove i provođenje vremena s ljudima koji nas vole.

Voditeljica projekta je Sara Peranić, vanjska suradnica Centra BEA. U našoj školi voditeljice projekta su volonterke Dora Bobovčan i Matea Škarupka.

Projekt je proveden u koordinaciji socijalne pedagoginje Nives Butorajac i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Ide Šakić, Mislava Papeca i Nikole Jurkovića.