Kreativna REakcija za nenasilje

Udruga Zamisli provodi projekt Kreativna REakcija za nenasilje financiran od Grada Zagreba i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U svrhu informiranja i educiranja mladih o utjecaju i prevenciji nasilja, nenasilnom rješavanju sukoba, promicanju tolerancije i poštivanju različitosti.

Predviđene su sljedeće aktivnosti u koje smo uključili dvije učenice naše škole Ivu Bajrektarević i Elviru Mandli :

  • obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja (2. listopada)
  • trening za vršnjačke edukatore na Sljemenu (14.-16. listopada)
  • follow up sastanak sudionika treninga (23. listopada)
  • vršnjačke radionice u svrhu prijenosa znanja školskim kolegama (listopad – studeni)
  • konferenciju s primjerima dobre prakse i predstavljanjem uključenih škola (18. studenog)
  • obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava (10. prosinca).

Koordinatorica aktivnosti u školi, socijalna pedagoginja Nives Butorajac.

 

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja (2. listopada)

Filmska večer protekla je u ugodnoj atmosferi iako tema nije bila nimalo laka – vršnjačko nasilje. No emocije su stavili na papir i tamo ih ostavili, a kućama ponijeli želje da takve stvari ostanu samo na filmu. Školu su predstavljale Iva Bajrektarević i Elvira Mandli, 2.d razred.

 

Trening za vršnjačke edukatore na Sljemenu (14.-16. listopada)

 

Vršnjačke radionice u svrhu prijenosa znanja školskim kolegama

Elvira i Iva, ponos Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju!!! (listopad-studeni)

 

Sudjelovali smo na konferenciji „Kreativna Reakcija za nenasilje“

Na konferenciji su predstavljeni primjeri dobre prakse i uključene škole,  Elvira i Iva su uspješno predstavljale našu školu i projekt u pratnji profesorice Kristine Pervan i socijalne pedagoginje Nives Butorajac. 19. studenog 2019., Tribina grada Zagreba.