Nove web stranice škole!

Dobrodošli na nove web stranice naše škole.

Novi naziv – ŠKOLA ZA GRAFIKU, DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU, koju većina poznaje pod dosadašnjim nazivom Grafička škola u Zagrebu, popratili smo i novim vizualnim identitetom. Uz novo ime, nove učionice i opremu, uređenije prostore unutar i oko škole, sad imamo novi znak i logotip, novo web sjedište, novi promotivni film.

Ovo nije samo „carevo novo ruho…“. Primjerice, pri osmišljavanju i kreiranju novog znaka škole sudjelovalo je četvero za to školovana profesora, a mišljenje za odabir najboljeg dalo je 5 strukovnih institucija s autoritetom, znanjem i iskustvom u tom području.

Novo web sjedište plod je zajedničkog osmišljavanja 3 generacije učenika i predanog rada trojice naših profesora.

Ova škola ima dugu tradiciju, o čemu detaljnije piše ravnatelj u svom pismu vezanom uz promjenu naziva, ali također neprestano nastoji pratiti suvremene trendove i ići u korak s novim obrazovnim sadržaijima i metodama učenja za nova, grafičkoj struci srodna zanimanja, koja se napretkom digitalnih tehnologija i AV medija pojavljuju na tržištu rada.

Promjena naziva i vizualnog nastupa škole nije samo izvanjske – estetske i „kozmetičke naravi“, već je ona bila logična pratnja sveopćoj modernizaciji koju nameće 21. stoljeće.

Uvođenje i razvoj novih smjerova (WEB i MULTIMEDIJA), ali i tehnološki napredak tradicionalnih grafičkih zanimanja (Priprema, Tisak i Dorada), laptopi, tableti, pametni telefoni s internetskom vezom, vlastitim kamerama i najrazličitijim aplikacijama, društvene mreže na webu i dr., jednostavno su tražile osuvremenjavanje, prilagodbu i preobrazbu (donedavno prilično konzervativne ) grafičke struke, pa tako i naše škole, koja je prihvatila izazove novog vremena, transparentnost i primjenu pojma cjeloživotnog učenja.

Sve to nije se desilo preko noći, naša škola se razvija i djeluje izvana i iznutra u tom smislu kontinuirano već niz godina… Nove generacije učenika to prepoznaju interesom za upisom u našu školu, koja unatoč realnoj ekonomskoj krizi na globalnoj razini, ipak neprestano podiže kvalitetu nastave i standard svakodnevnog boravka učenika i nastavnika u svojim prostorima.

Uz redovno togodišnje i četverogodišnje obrazovanje, programe prekvalifikacije osposobljavanja i obrazovanja odraslih, učenicima se pruža prilika za sudjelovanje u brojnim izvannastavnim aktivnostima – izletima, posjetama izložbama, natjecanjima, predavanjima, projektima, radionicama i tribinama…

Škola se osvježava i pomlađuje također neprestanom edukacijom svojih nastavnika i  zapošljavanjem novih profesora i vanjskih suradnika, a sve u cilju podizanja kvalitete…

U vremenu kada mnogi sumnjaju u smisao, smjer i napredak, mi nastojimo pozitivno i afirmativno djelovati. To je naš odabir, put i identitet.

prof. Bruno Kokot u ime kolega profesora i učenika koji su sudjelovali u izradi ili osmišljavanju novih web stranica – Travanj 2017.