Obavijest o projektu CHIEF

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju sudjeluje u istraživanju u sklopu međunarodnog projekta „Kulturno naslijeđe i identiteti europske budućnosti“ (Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future – CHIEF) financiranog u sklopu programa EU Obzor2020 (http://chiefproject.eu/). Voditelj projekta je dr. sc. Antun Popov (Sveučilište Aston, Velika Britanija), a iz Hrvatske u projektu sudjeluje i provodi istraživanja Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (voditelj dr. sc. Benjamin Perasović).

Istraživanjem želimo otkriti kako mladi ljudi usvajaju znanja o kulturi (posebno o europskoj kulturnoj baštini) te njihove kulturne prakse i identitete. Želimo istražiti susreću li se mladi, i kako, sa značenjima i oblicima europskoga kulturnog naslijeđa u različitim obrazovnim kontekstima (škola, civilno društvo, vršnjačke grupe i mjesta/prostori baštine) i vode li ti susreti povećanju njihove kulturalne pismenosti koja im omogućava aktivno sudjelovanje u društvu. Rezultati istraživanja bit će prezentirani u području obrazovanja i kulturne baštine, među provoditeljima javnih politika i ljudima koji rade s mladima, kako bi olakšali i potpomogli inkluzivnije oblike kulturnoga naslijeđa i kulturnoga identiteta u Europi i šire.

O anketnom istraživanju

Anketno istraživanje provodi se u devet zemalja uključenih u CHIEF projekt i obuhvatit će ukupno oko 18000 učenika približne dobi od 16 godina. U Hrvatskoj ćemo anketiranjem obuhvatiti oko 2000 učenika iz 30 srednjih škola.

Provođenje istraživanja odobrilo je Etičkog povjerenstvo Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Br. 11.73/19-00, 05. travnja 2019.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Klasa: 602-01/19-02/00367; UrBroj: 533-05-19-0004, 12. srpnja 2019.).

Koordinatorica istraživanja u školi:

Nives Butorajac, socijalna pedagoginja