Podjela svjedodžbi državne mature održati će se 20. srpnja 2017. ( četvrtak ) od 12 do 14 sati u uredu ravnatelja.

Podjela svjedodžbi državne mature održati će se 20. srpnja 2017. ( četvrtak )
od 12 do 14 sati u uredu ravnatelja.