„Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program“ (Sexual Violence – Educational and Prevention program)

Prevencijski program u organizaciji Ženske sobe – Centar za seksualna prava

OPĆI CILJ PROGRAMA Pridonijeti smanjivanju rizika seksualnog nasilja nad i među mladima

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA

  • Nabrojiti uzroke, oblike i posljedice seksualnog nasilja.
  • Opisati mehanizme povećanog rizika od seksualnog nasilja.
  • Povezati seksualno nasilje s (ne)ravnopravnosti u društvu (predrasude).
  • Zalagati se za afirmaciju ravnopravnosti spolova u odnosima i javnoj komunikaciji.
  • Oblikovati pravila sigurnog ponašanja radi zaštite od elektroničkog seksualnog nasilja.
  • Navesti i koristiti sustave za podršku, pomoć i prijavu u slučaju bilo kojeg oblika seksualnog nasilja.
  • Pokazati suosjećanje prema osobama koje su preživjele seksualno nasilje.

Projektom su obuhvaćeni učenici/e prvih, drugih i trećih razreda naše škole. Izvoditeljica programa je stručna suradnica, socijalna pedagoginja Nives Butorajac.