Grafički tehničar

Naslovnica / Grafički tehničar

Zanimanje: Grafički tehničar (opći)

Grafička tehnologija toliko je uznapredovala da su zanimanja na tom području brojna. Poslovi grafičkih tehničara svih profila predstavljaju jednu od prvih karika u lancu grafičke proizvodnje. Ovisno o tomu kojom se djelatnošću unutar grafičke struke bave, razlikujemo brojne grafičke tehničare.

Grafički tehničar organizira pojedine faze tehnološkog procesa u izradbi tiskovne forme, u tisku i u grafičkoj doradi. On vodi i nadgleda pojedine faze tehnološkog procesa, prati izvršavanje radnih naloga, poštivanje rokova te kvalitetu i količinu proizvedenog. Prema potrebi, obavlja korekturu proizvoda. U radu se služi računalom, kalkulatorom, tipometrom (instrument za određivanje veličine slova i slogova), a treba znati raditi i na grafičkim strojevima.

Popis nastavnih predmeta po godinama za smjer:

Nastavni predmeti za smjer Grafički tehničar – Opći

Znanja, vještine i poželjne osobine

Grafički tehničari trebaju imati dobro razvijene psihomotoričke sposobnosti, dobar vid na blizinu te dobru sposobnost raspoznavanja boja, nijansa boja te različitih oblika. Potrebna je sposobnost brzog uočavanja, dobra ručna spretnost i spretnost prstiju te dobra misaona koncentracija.

Od grafičkih se tehničara očekuje kreativnost, sklonost likovnom izražavanju i dizajnu. Kod onih grafičkih tehničara, koji vode i nadziru rad drugih radnika poželjno je da posjeduju i organizacijske sposobnosti te dobro razvijene vještine komuniciranja i rukovođenja.

Srodna zanimanja

Grafički inženjer, grafičar slagar-monter, grafičar tiskar, grafičar reprofotograf i kemigraf

Mogućnosti zapošljavanja

Grafički tehničari zapošljavaju se u tiskarama, u grafičkoj i izdavačkoj industriji. Zapošljavaju se i u različitim drugim industrijama, gdje je potreban specijalni tisak za konkretne proizvode, primjerice tisak na obuću, keramiku i slično.

Smjerovi