Šarena škola

ADOPTA – udruga za potporu posvajanju djece u partnerstvu sa Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu pokrenula je projekt Šarena škola – prevencija socijalne isključenosti i rizičnih oblika ponašanja čiji je glavni cilj smanjenje socijalne isključenosti ranjivih skupina djece i mladih te poticanje prepoznavanja i vrednovanja bogatstva različitosti kod učenika.

U okviru projekta održan je ciklus radionica za učenike na temu iskustvene obrade tema različitosti, usmjerene prvenstveno na senzibilizaciju i prihvaćanje različitih iskustava odrastanja, uključujući i iskustva u sustavu socijalne skrbi, različitih obiteljskih struktura te pripadnosti nacionalnim manjinama. Navedenim radionicama udruge Adopta nastoji se potaknuti kvalitetna komunikacija, suradnja, međusobno uvažavanje te doprinijeti povećanju bliskosti i prihvaćanju različitosti među vršnjacima.

Radionicama se potiče suradnja i grupna kohezija, rad na uviđanju sličnosti i različitosti među učenicima odnosno prepoznavanju i vrednovanju bogatstva različitosti, što utječe na stavove mladih prema ranjivim skupinama djece te spremnost na djelovanje u svrhu razvoja tolerantnijeg društva.

Projekt je omogućen uz financijsku podršku Grada Zagreba i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade
i socijalnu politiku.