TOO LOUD FEST

 

Ova fotografija puno govori o tome što je, između ostalog, TOO LOUD FEST. Na njoj se nalazi grupa učenika Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, u pratnji profesora Svena Lončara. Posjetili su festival u sklopu terenske nastave kako bi se upoznali s novim tehnologijama na području audia i videa, te uživali u zvuku i slici.

S obzirom na to da TOO LOUD FEST u potpunosti podržava ovakve inicijative u svrhu edukacije mlađih naraštaja, osigurali smo učenicima pod vodstvom profesora besplatan ulaz na festival.

#tooloudfest